fbpx

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Wasze dane osobowe są dla nas priorytetem i dlatego spółka KAPA Trade. s.r.o, jako prowadzący sklep internetowy www.pharmfactor.sk oświadcza, że Wasze dane będą chronione podczas wizyty na naszej stronie internetowej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Wasze dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, kiedy udzielicie na to Waszej zgody albo istniejący porządek prawny umożliwia nam gromadzenie, przetwarzane i wykorzystywane Waszych danych osobowych.

 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

 

Słowacka ustawa o ochronie danych osobowych nr 18/2018 Z.z. uważa za dane osobowe: „Danymi osobowymi są dane dotyczące identyfikowanej osoby fizycznej albo identyfikowalnej osoby fizycznej, którą można identyfikować bezpośrednio albo pośrednio, przede wszystkim na podstawie ogólnie stosowanego identyfikatora, innego identyfikatora, jak na przykład imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych lokalizacyjnych, albo identyfikatora online, albo na podstawie jednej albo wielu charakterystyk, albo znaków, które stanowią jej cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychiczne, mentalne, ekonomiczne, kulturowe, albo socjalne“.

 

Chodzi przede wszystkim o takie dane, jak Wasze nazwisko, tytuł, adres, data urodzenia / wiek, płeć, numer telefonu i Wasz adres e-mailowy.

 

Zgodnie z Art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i o swobodnym przekazywaniu tych danych (dalej tylko „GDPR“): „dane osobowe są jakimikolwiek informacjami dotyczącymi identyfikowanej albo identyfikowalnej osoby fizycznej; identyfikowalna osoba fizyczna jest osobą, którą można identyfikować bezpośrednio albo pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, jakim jest nazwisko, numer identyfikacyjny, danych lokalizacyjnych, identyfikator online, albo przez odniesienie do jednego lub więcej elementów, które stanowią specyficzne cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, mentalne, ekonomiczne, kulturowe, albo socjalne tej osoby fizycznej“.

 

PO CO GROMADZIMY, PRZETWARZAMY I KORZYSTAMY Z DANYCH OSOBOWYCH?

 

Dla potrzeb przetwarzania Waszych zamówień łącznie z dostawą i usługami związanymi z zamówieniem.

 

Do przetwarzania płatności.

 

Do odpowiedzi na Wasze zapytania i uwagi.

 

Dla wysyłania naszego newslettera, jeżeli udzieliliście nam na to swojej zgody.

 

JAKIE WASZE DANE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY?

 

Kiedy korzystacie z naszych usług, spółka handlowa KAPA Trade, s.r.o. uzyskuje również dane o ich wykorzystywaniu, czyli informacje dotyczące Waszych kontaktów zwrotnych z naszymi usługami, jak na przykład, kiedy wchodzicie na nasze strony internetowe, czego na nich szukacie, kiedy tworzycie swoje konto i kiedy logujecie się na tym koncie. Przetwarzamy dane Waszych zrealizowanych zamówień. Gromadzimy też dane o urządzeniach i komputerach, z których korzystacie do uzyskania dostępu do naszych usług, łącznie z adresem IP, ustawieniami przeglądarek, informacjami o systemach operacyjnych, ewentualnie informacjami o Waszym urządzeniu mobilnym, informacją, z której strony internetowej do nas przechodzicie, które odwiedzacie, informacjami z cookie, itp. narzędzi.

 

NEWSLETTER

 

Po zalogowaniu się do odbierania naszego newslettera, Wasze imię, nazwisko i adres e-mailowy będą przetwarzane i wykorzystywane do wysyłania newslettera. Swoją zgodę na odbieranie newslettera można w przyszłości i w każdej chwili odwołać bez jakichkolwiek formalności. Każdy wysłany newsletter zawiera link do odwołania zgody na jego przesyłanie. Odbieranie newslettera można również odwołać telefonicznie albo e-mailom na:

 

e-mail: info@pharmfactor.sk

 

Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania wynikającego ze zgody udzielonej przed jej odwołaniem.

 

W JAKIM ZAKRESIE UDOSTĘPNIAMY WASZE DANE STRONOM TRZECIM?

 

Waszych danych osobowych nie publikujemy, nie udostępniamy, nie przekazujemy żadnym innych osobom z wyjątkiem takiego przypadku, kiedy robimy to na podstawie Waszego wniosku. Udostępnienie danych osobom trzecim wykonujemy w przypadku usługi doręczenia, którą wybraliście w zamówieniu i to Slovenskej pošte a.s., z siedzibą Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, REGON: 36631124, Direct Parcel distribution SK s.r.o., z siedzibą Technická 7, 821 04 Bratislava, REGON: 35834498, ReMax Courier Service, spol. s r.o., z siedzibą Albína Brunovského 6, Bratislava 841 05, REGON: 35825456, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., z siedzibą Budča 1039, 962 33 Budča, REGON: 36624942. Te dane są wtedy udostępniane tylko jednorazowo w celu zrealizowania Waszego konkretnego zamówienia.

 

Możliwe, że w przyszłości zdecydujemy się na korzystanie z innej aplikacji albo sposobu przetwarzania danych, aby ułatwić i poprawić jakość tego przetwarzania. Zapewniamy Was jednak, że ewentualny wybór przetwarzającego będzie uwarunkowany jego zgodą na zastosowanie się do warunków GDPR w celu przetwarzania Waszej płatności, w przypadku w celu wybrania pośrednika do wykonywania płatności.

 

Waszych danych osobowych nie udostępnimy osobom trzecim, jeżeli nie będzie to wynikało z obowiązujących regulacji prawnych (na przykład dla organów biorących udział w postępowaniu karnym) albo, jeżeli nie udzielicie nam wiążącej zgody na przekazywanie Waszych danych osobowych stronom trzecim.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

 

Konkretne dane osobowe będą przechowywane przez czas pięciu lat od ostatniego zakupu dokonanego przez klienta. Po upływie tego czasu zostaną usunięte.

 

JAK CHRONIMY WASZE DANE OSOBOWE?

 

Wasze dane osobowe szyfrujemy za pomocą protokołu SSL. SSL jest aktualnie najpopularniejszym i najbezpieczniejszym sposobem transmisji danych w Internecie.

 

Wasze dane chronimy przed utraceniem, nielegalną manipulacją i nieautoryzowanym dostępem trzecich stron.

 

GROMADZENIE DANYCH Z WYKORZYSTANIEM PLIKÓW COOKIES

 

Plik cookie jest małym plikiem tekstowym, który lokalizacja internetowa zapisuje w Waszym komputerze albo w urządzeniu mobilnym przy jej przeglądaniu. Dzięki temu plikowi lokalizacja internetowa przez określony czas przechowuje informacje o Waszych krokach i preferencjach (jak nazwa do logowania, język, wielkość czcionki i inne ustawienia wyświetlania) tak, że przy kolejnej wizycie w tej lokalizacji albo przy przeglądaniu jej poszczególnych stron, nie ma potrzeby ich ponownego podawania.

 

Pliki cookies są zapisywane w komputerze użytkownika po to, aby mu umożliwić dostęp do różnych funkcji związanych na przykład z logowaniem zarejestrowanego użytkownika albo z zakupami. Pomagają nam też w gromadzeniu analitycznych informacji o korzystaniu z tej strony. Zapisuje się unikalny identyfikator relacji, który umożliwia nam ponowne wczytanie profilu i ustawień użytkownika przy Waszej kolejnej wizycie na tej stronie internetowej.

 

Pliki cookie możecie zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

Przy odwiedzaniu naszej strony gromadzimy również takie dane, jak: adres IP, wersja i typ przeglądarki, system operacyjny urządzenia, z którego wchodzicie na nasze strony,  informacje dotyczące połączenia Waszej wizyty z naszym zawiadomieniem przez jeden z marketingowych kanałów komunikacyjnych.

 

Te dane są wykorzystywane wyłącznie dla poprawienia funkcjonalności naszego e-shopu i jakości usług, są wykorzystywane wyłącznie anonimowo i używane tylko, jako dane statystyczne.

 

ODMOWA KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

 

USTAWIENIE KORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES JEST CZĘŚCIĄ WASZEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. WIĘKSZOŚĆ PRZEGLĄDAREK W SWOIM USTAWIENIU PODSTAWOWYM AUTOMATYCZNIE ODBIERA PLIKI COOKIES. ZA POMOCĄ SWOJEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ MOŻECIE ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES ALBO OGRANICZYĆ ICH ODBIERANIE DO WYBRANYCH TYPÓW.

 

JAK USTAWIĆ PLIKI COOKIES:

 

CHROME

 

FIREFOX

 

INTERNET EXPLORER

 

ANDROID

 

GROMADZENIE DANYCH Z WYKORZYSTANIEM USŁUGI GOOGLE ANALYTICS I GOOGLE TAG MANAGER

 

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usługi Google Analytics i Google Tag Manager, które są analitycznymi usługami świadczonymi przez spółkę Google, Inc. („Google“). Usługa Google Analytics i Google Tag Manager korzysta z cookies do analizy działania użytkownika i lokalizacji dostępu do naszych stron. Informacje utworzone w pliku cookie o korzystaniu ze stron internetowych (łącznie z Waszym adresem IP) są wysyłane i zapisywane przez spółkę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimowości IP, spółka Google połączy / anonimizuje pozostałą część adresu IP dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i dla pozostałych stron Konwencji o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej.  W imieniu użytkownika stron internetowych spółka Google wykorzystuje te informacje dla potrzeb badania Waszego korzystania z naszych stron internetowych, zestawiania przeglądów aktywności na stronach internetowych i świadczenia innych usług związanych z badaniem innych usług związanych z optymalizacją stron internetowych i analizą postępowania klientów będących użytkownikami. Spółka Google nie połączy Waszego adresu IP z innymi danymi, które spółka Google ma do dyspozycji. Pliki cookie możecie zablokować w odpowiednich ustawieniach swojego komputera. Zwracamy jednak uwagę, że jeżeli tak postąpicie, to nie będziecie mieć możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności tych stron internetowych. Oprócz tego możecie zablokować opcję, aby spółka Google gromadziła i wykorzystywała dane (pliki cookie i adres IP) do pobierania i instalacji aktualizacji przeglądarki, dostępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Zablokowanie usługi Google Analytics i uzyskanie dalszych informacji o tej usłudze jest możliwe pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html albo na adrese: https: //www.google.de/intl/en_uk/policies/.

 

GOOGLE REMARKETING

 

Do usługi Google Remarketing korzystamy z usługi internetowej Google Inc., USA (dalej tylko „Google“). Spółka Google gromadzi informacje o Waszej wizycie na naszych stronach internetowych. Spółka Google wykorzystuje w tym celu pliki cookie. W ramach remarketingu te pliki cookie są wykorzystywane do tego, aby zwracać Waszą uwagę – na podstawie wizyty na naszej stronie internetowej – o innych stronach internetowych tak, że wyświetlają ogłoszenia online o naszych produktach i usługach.

 

Postanowienia o ochronie danych spółki Google można przeczytać pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

 

Za pomocą Asystenta ustawienia reklam Google można też deaktywować wyświetlanie reklam klikając na poniższy odsyłacz, zmieniając ustawienia reklam w sieci reklamowej Google: www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

FACEBOOK PIXEL

 

EMADO STORE, s.r.o. wykorzystuje produkt spółki Facebook Inc., S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, dalej tylko „Facebook“. Facebook Pixel umożliwia obserwowanie działań użytkownika na podstawie tego, jak użytkownik był przekierowany na stronę internetową ogłaszającego, kliknięciem na reklamę na Facebooku. Z tego korzysta się do badania skuteczności reklam w Internecie w interesie badań statystycznych i badań rynkowych, aby pomóc przy ustawieniach reklamowych w przyszłości. Zbierane dane są dla nas anonimowe, ponieważ nie łączymy ich z konkretnymi użytkownikami. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez spółkę Facebook i łączą się z kontami użytkowników tak, aby spółka Facebook mogła wykorzystywać te dane dla własnych celów reklamowych zgodnie z zasadami wykorzystywania danych w usłudze Facebook (https://www.facebook.com / about / privacy /). Facebookowi i jego partnerom można zezwolić na wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim. Jeżeli chcemy odwołać swoją zgodę na wyświetlanie reklam na Facebooku, klikamy tutaj: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i zmieniamy ustawienia swojego konta na Facebooku.

 

Jeżeli chcemy zostać użytkownikiem jednej albo kilku z poniższych sieci społecznościowych, ale nie życzymy sobie, aby Administrator połączył dane o korzystaniu z naszych usług z Waszymi danymi członkowskimi zapisanymi u Administratora, to prosimy wylogować się z sieci społecznościowej przed skorzystaniem z naszych usług.

 

Facebook:  https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Google+: https://www.google.com/privacy

 

Pinterest:  http://de.about.pinterest.com/privacy/.

 

ODSYŁACZE DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH

 

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, na które nie mamy żadnego wpływu.

 

PRAWO DO SKASOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych może w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość pod adresem e-mailowym: info@pharmfactor.sk. Po otrzymaniu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i przechowywania Wasze dane zostaną skasowane w czasie do 30 dni od doręczenia tej wiadomości. Danych przetwarzanych dla celów ekonomicznych, zgodnie z ustawą, nie można jednak skasować. Do skasowania Waszych danych osobowych nie można również przystąpić w sytuacji, kiedy mamy obowiązek je przechowywać z innego powodu ustalonego w przepisach prawnych (na przykład w razie postępowania karnego).

 

Zawsze możecie się zwrócić o informacje dotyczące swoich danych osobowych, które są u nas przechowywane w zakresie ustalonym przepisami. Jeżeli Wasze dane są błędne albo zostały zapisane z powodu niewłaściwego działania, natychmiast zapewnimy ich poprawienie. Prosimy informować nas o ewentualnych zmianach Waszych danych osobowych.

 

W razie pytań prosimy się z nami skontaktować:

 

KAPA Trade., s.r.o.,

Ťačevská 3998,

085 01  Bardejov

 

REGON: 52022269

 

e-mail: info@pharmfactor.sk

 

Jeżeli odnosicie wrażenie, że z Waszymi danymi nie postępujemy zgodnie z przepisami, to w każdej chwili macie możliwość zwrócenia się z zażaleniem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będzie nam jednak bardzo miło, jeżeli o takim podejrzeniu poinformujecie najpierw nas tak, żebyśmy mogli odpowiednio zareagować i naprawić ewentualne uchybienia.

 

KAPA Trade, s.r.o.,  zastrzega sobie prawo do zmiany albo uzupełnienia deklaracji o ochronie danych zgodnie z potrzebami. Wszystkie zmiany / uzupełnienia publikujemy na tej stronie internetowej. Z tego powodu prosimy o okresowe sprawdzanie zawartości strony internetowej, aby poinformować się o aktualnym brzmieniu deklaracji o ochronie danych.

© 2019 – KAPA Trade s.r.o.